De verdeling van een nalatenschap kan alleen plaatsvinden als alle deelgenoten daar bij betrokken zijn. Maar wat nu als er een deelgenoot onvindbaar is? Of als er een deelgenoot is die simpelweg niet wil meewerken? Die zelfs niet in een procedure verschijnt?

In dat geval kan een procedure worden gevoerd waarbij de nalatenschap toch wordt verdeeld. Aan de rechter wordt dan gevraagd om een onzijdig persoon als bedoeld in artikel 3L181 BW te machtigen om de onwillige deelgenoot te vertegenwoordigen bij alle werkzaamheden die tot verdeling van de nalatenschap moeten leiden. Een dergelijke onzijdige persoon kan zelfs worden gemachtigd om hetgeen aan de onvindbare of onwillige deelgenoot toekomt voor deze in ontvangst te nemen.

Het spreekt voor zich dat het de voorkeur heeft dat een onzijdig persoon in zekere mate onafhankelijk is. Een depot onder een notaris is echter veelal onmogelijk wanneer deze notaris in de betreffende verdeling geen werkzaamheden heeft verricht. In de praktijk blijkt het ook mogelijk om, afhankelijk van de omstandigheden, simpelweg een mede-erfgenaam (deelgenoot) tot onzijdig persoon te laten benoemen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden!