Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 juli 2019 uitspraak gedaan over de proceskostenveroordeling en de vergoeding van de reële gemaakte proceskosten.

De vordering betreft de hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen tot betaling van de reële proceskosten.

Volgens de eiser zijn de erfgenamen de procedure zonder goede reden gestart.

Proceskostenveroordeling. Vergoeding van de reële proceskosten?

Over de vordering overweegt de rechter het volgende.

Volgens vaste jurisprudentie dient bij een proceskostenveroordeling te worden uitgegaan van de daarvoor geldende forfaitaire bedragen en niet van door een partij werkelijk gemaakte kosten.

Een volledige vergoedingsplicht, zoals door de erfgenamen gevorderd, is alleen in buitengewone omstandigheden denkbaar.

Daarbij dient te worden gedacht aan misbruik van procesrecht en onrechtmatig handelen.

Dergelijke buitengewone omstandigheden zijn de rechter echter onvoldoende gebleken.

De omstandigheid dat de erfgenamen niet tijdig voldeden aan het verstrekken van de gewenste informatie en daar pas na een aantal tussenarresten toe gebracht konden worden, kan naar het oordeel van de rechter niet als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt.

De processuele houding zal er wel toe leiden dat de erfgenamen voor de nodeloos gemaakte proceskosten in hoger beroep zullen worden veroordeeld en dat de proceskosten in hoger beroep in zoverre niet op de voet van artikel 237 lid 1 Rv vanwege de familierelatie van partijen tussen hen zullen worden gecompenseerd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de proceskostenveroordeling, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.