Bij de verdeling van een erfenis merkt onze advocaat soms dat een hoge waarde wordt geclaimd voor de inboedel bij een nalatenschap. Onderstaande uitspraak van het Gerechtshof Den Haag toont aan dat de waarde van de inboedel meestal niet te hoog moet worden ingeschat.

Volgens het hof is het algemeen bekend dat een kamer in een verzorgingshuis snel moet worden ontruimd en dat de waarde van een inboedel in een verzorgingshuis doorgaans zeer gering is. Het had op de weg van X gelegen om exact aan te geven over welke goederen het gaat en wat de waarde is van de goederen die Y heeft meegenomen. Nu iedere specificatie ontbreekt en er geen enkele onderbouwing is van de waarde van de inboedel, gaat het hof ervan uit dat de inboedel geen waarde vertegenwoordigde.

Onze advocaat kan u helpen bij de verdeling van een erfenis een hoge of juist lage waarde te vragen voor de inboedel van de woning in een nalatenschap. Bel onze advocaat 020-3980150 of kijk op de algemene pagina van de verdeling van een erfenis.