Het Gerechtshof Den Haag heeft op 19 februari 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van een erfenis en een geschil tussen de erfgenamen over een en/of rekening ten name van de erflaatster.

Wat de verdelingsvordering betreft voert de grief aan dat de nalatenschap van erflaatster thans nog onverdeeld is met betrekking tot het restant van het banksaldo op de en/of-rekeningen.

Verdeling van een erfenis. Geschil tussen erfgenamen over een en/of rekening ten name van erflaatster.

De rechter oordeelt als volgt.

Wat het restant van het banksaldo op de en/of-rekeningen betreft, overweegt de rechter als volgt.

De erfgenaam heeft gesteld dat er na het overlijden van de moeder betalingen van de bankrekeningen hebben plaatsgevonden, te weten een belastingaanslag IB 2014 en een aanslag terugbetaling zorgtoeslag 2014, waardoor er nog maar € 449,09 beschikbaar is op de en/of-rekeningen.

De erfgenaam heeft echter nagelaten hiervan bewijsstukken in het geding te brengen, hoewel dat wel op zijn weg had gelegen, te meer omdat de andere erfgenaam daar verschillende malen om heeft verzocht.

De erfgenaam heeft verder nog naar voren gebracht dat er na augustus 2015 iedere maand bankkosten zijn afgeschreven, maar de rechter zal daarmee geen rekening houden nu hij deze bankkosten niet heeft gespecificeerd.

Dit betekent dat de nalatenschap van erflaatster volgens de rechter onverdeeld is voor wat betreft het banksaldo op de en/of-rekeningen van totaal € 1.737,89.

De rechter zal dit banksaldo volledig toedelen aan de erfgenaam en bepalen dat hij wegens overbedeling gehouden is de helft daarvan te vergoeden aan de andere erfgenaam.

De door erfgenaam gevorderde wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de dag der dagvaarding is niet toewijsbaar, nu eerst uit de vaststelling van de verdeling de betalingsverplichting voortvloeit.

Voor zover nog aan beide erfgenamen ten laste van deze rekeningen een voorschot is uitgekeerd dient hiermee bij de vergoeding rekening te worden gehouden.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over een en/of rekening in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.