Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden in een uitspraak het fideicommis de residuo (schenkingen ten laste van het bezwaarde vermogen) en de exceptio plurium litis consortium (processueel ondeelbare rechtsverhouding) in begrijpelijke taal uitgelegd.

De grieven zijn net als de processtukken van de advocaten geschreven in een taal die voor de raadsheren van het hof en voor de advocaten helder en begrijpelijk is, maar voor de kinderen en de kleinkinderen misschien niet.

Daarom vertaalt het hof die onderdelen kort naar een ander taalregister.

Het fideicommis de residuo en de exceptio plurium litis consortium in begrijpelijke taal uitgelegd door de rechter.

De rechter legt uit ten behoeve van de kleinkinderen.

De grieven zijn net als de processtukken van de advocaten geschreven in een taal die voor de raadsheren van het hof en voor de advocaten helder en begrijpelijk is, maar voor de kinderen en de kleinkinderen misschien niet.

Daarom vertaalt het hof die onderdelen kort naar een ander taalregister.

X heeft een erfenis van vader gekregen.

Hierna wordt die erfenis kort ‘de erfenis’ genoemd.

Vader heeft in zijn testament geschreven dat zij de erfenis niet aan anderen mag schenken, alleen aan haar broers en zussen.

Vader heeft ook in zijn testament geschreven dat wat er over is van de erfenis voor haar broers en zussen is.

X heeft op 24 mei 2012 aan geïntimeerde geld geschonken dat zij op haar bankrekeningen had staan op 15 mei 2012. Dat was een bedrag van € 590.332,33. Zij heeft toen aan geïntimeerde ook geschonken wat er nog meer op die bankrekeningen staat.

Geïntimeerde krijgt die schenking pas als X overlijdt.

Omdat X is overleden, is de erfenis of wat daarvan nog over is voor haar broers en zussen.

De rest van haar vermogen is voor geïntimeerde die door X als erfgename is benoemd.

Appellant vindt dat de schenkingen van X aan geïntimeerde niet geldig zijn, omdat geïntimeerde die pas krijgt als X overlijdt.

Hij wil dat de rechter dat vaststelt.

Als appellant gelijk krijgt hoort ook het geschonken geld nog tot de erfenis en is ook dat geld voor de broers en zussen van X.

Geïntimeerde is het niet eens met appellant.

Zij vindt dat de schenking geldig is en dat zij dat geld mag houden.

De rechtbank heeft geïntimeerde gelijk gegeven.

Appellant wil nu dat het hof hem alsnog gelijk geeft.

Hij wil ook dat het hof tussen hem, geïntimeerden en de kinderen van vader (de kleinkinderen) verdeelt wat over is van de erfenis.

Appellant heeft bij de rechtbank en het hof alleen tegen geïntimeerde geprocedeerd.

Dat is fout.

Ook de andere kinderen moeten daarbij zijn, omdat wat over is van de erfenis van X ook voor hen is.

Het hof heeft appellant de gelegenheid gegeven die fout te herstellen.

Omdat de broer (de vader van de kleinkinderen) is overleden komen voor hem nu zijn vier kinderen in de plaats.

Volgens het testament van vader/opa was moeder/oma executeur en bewindvoerder.

Omdat oma ook is overleden zijn die functies nu vervallen.

Het hof nodigt alle kinderen en de vier kleinkinderen uit om te komen praten over de verdeling van de erfenis en over de vraag of de schenking geldig is.

Het hof wil van geïntimeerde graag weten wat X met de erfenis heeft gedaan en wat er nog over is.

Ook zal het hof kijken of de kinderen en de vier kleinkinderen de erfenis kunnen verdelen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het fideicommis de residuo of de exceptio plurium litis consortium, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.