De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap, die beneficiair aanvaard was, al verdeeld kon worden.

In deze zaak draait het om de verdeling en afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster.

Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

De rechter oordeelt als volgt.

Per saldo strekken de vorderingen van eiser tot verdeling van de nalatenschap.

Hij heeft de nalatenschap echter beneficiair aanvaard.

Artikel 4:202 lid 1, aanhef en onder a, BW bepaalt dat een nalatenschap moet worden vereffend volgens de voorschriften van afdeling 4.6.3 BW wanneer zij door een of meer erfgenamen onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, tenzij er een tot voldoening van de opeisbare schulden en legaten bevoegde executeur is en deze kan aantonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden der nalatenschap te voldoen.

Die laatste situatie doet zich hier voor: in het testament van erflaatster is gedaagde tot executeur in de hier bedoelde zin benoemd.

Verder heeft gedaagde alle vermogensbestanddelen van de nalatenschap in kaart gebracht.

Eiser heeft die opstelling eveneens tot uitgangspunt genomen.

Hoewel partijen van mening verschillen over het aantal bestanddelen en zij het onderling niet eens zijn over de waarde van de bestanddelen, geven de opstellingen van zowel gedaagde als eiser in alle gevallen een positief saldo te zien.

Daarmee staat tussen hen vast dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen.

Dat er in de nalatenschap niet voldoende liquide middelen aanwezig zijn om alle schuldeisers van de nalatenschap te betalen staat daar los van.

De conclusie is dan ook dat er geen vereffening hoeft plaats te vinden volgens de voorschriften van afdeling 4.6.3., en dat daarin geen belemmering is gelegen om tot verdeling van de nalatenschap te komen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de vereffening van een nalatenschap of over zuivere of beneficiaire aanvaarding, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.