De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij vereffening een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter kan vragen op grond van artikel 4:210 BW.

Verzoekster is de ex-echtgenote van erflater en schuldeiser van de nalatenschap.

Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter vragen op grond van artikel 4:210 BW?

De rechter oordeelt als volgt.

Verzoekster]= vraagt de kantonrechter op grond van artikel 4:210 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de vereffenaar een aantal aanwijzingen te geven.

Artikel 4:210 BW bepaalt dat vereffenaars aan de kantonrechter alle door deze gewenste inlichtingen geven en verplicht zijn diens aanwijzingen bij vereffening te volgen.

Dit artikel is de wettelijke basis voor de kantonrechter om uitvoering te geven aan zijn toezichthoudende rol jegens de vereffenaar.

De vereffenaar kan zich op grond van artikel 4:210 BW ook wenden tot de kantonrechter om te vragen hem of haar een aanwijzing te geven.

Verzoekster is schuldeiser van de nalatenschap en geen vereffenaar.

De kantonrechter is van oordeel dat een schuldeiser van de nalatenschap geen aanwijzing van de kantonrechter kan vragen op grond van artikel 4:210 BW.

Schuldeisers kunnen zich in een ander stadium wel wenden tot de kantonrechter.

Op grond van artikel 4:218 BW kunnen belanghebbenden (zoals schuldeisers) bijvoorbeeld in verzet komen tegen de rekening en verantwoording of tegen de uitdelingslijst.

Uit het voorgaande volgt dat de kantonrechter verzoekster niet kan ontvangen in haar verzoek. Daarom zal zij niet-ontvankelijk worden verklaard in haar verzoek.

Overigens ziet de kantonrechter op dit moment geen aanleiding om op basis van de door verzoekster gegeven informatie ambtshalve aan de vereffenaar een aanwijzing te geven.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over schuldeisers van een nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.