De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een Verzoek van een schuldeiser van een van de erfgenamen tot de benoeming van een vereffenaar.

Verzoekster vraagt de rechtbank om op grond van artikel 4:204 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek (BW) een vereffenaar te benoemen.

Zij voert daartoe aan dat zij schuldeiser is van een van de erfgenamen ten aanzien van een lening van € 75.000,00 en dat haar belangen als schuldeiser door gedragingen van de erfgenamen wordt geschaad.

Verzoek benoeming vereffenaar door een schuldeiser van een van de erfgenamen. Kerntaak van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

De rechter oordeelt als volgt.

Ingevolge artikel 4:204 lid 1 sub c BW kan de rechtbank, indien een nalatenschap niet onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, een vereffenaar benoemen op verzoek van een of meer andere schuldeisers van een erfgenaam, wanneer hun belangen door een gedraging van de erfgenamen of van de executeur ernstig worden geschaad.

De rechtbank overweegt dat verzoekster schuldeiser is van een van de erfgenamen en stelt dat haar belangen door de erven worden geschaad.

Daarmee is zij in beginsel ontvankelijk in haar verzoek tot benoeming van een vereffenaar.

De rechtbank is echter van oordeel dat verzoekster geen belang heeft bij haar verzoek tot benoeming van een vereffenaar.

De kerntaak van een vereffenaar is het voldoen van de schulden van de nalatenschap.

Met het oog op die taak dient hij een overzicht te verkrijgen van de aanwezige bezittingen en schulden van de nalatenschap.

Wanneer betaling van de schulden heeft plaatsgevonden, is de taak van de vereffenaar voltooid en geeft hij het overschot aan de erfgenamen af (vergelijk artikel 4:226 BW).

Partijen hebben ter zitting bevestigd dat er geen schulden van de nalatenschap (meer) zijn.

Een vereffenaar zou dus geen taak hebben in de nalatenschap van erflater.

De rechtbank zal het verzoek tot benoeming van een vereffenaar daarom afwijzen.

Nu er gelet op het voorgaande geen vereffenaar benoemd zal worden, zal het verzoek op grond van artikel 4:206 lid 3 BW eveneens worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de schulden van de nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.